ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งาน

1. ข้อตกลง

เมื่อคุณเข้าถึงเว็บไซต์นี้คุณยอมรับที่จะผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้เว็บไซต์นี้และยอมรับว่าคุณเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อตกลงกับกฎหมายในประเทศที่บังคับใช้ หากคุณไม่เห็นด้วยกับเงื่อนไขใดๆ เหล่านี้คุณจะไม่สามารถเข้าถึงไซต์นี้ได้ เนื้อหาที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้ได้รับการคุ้มครองโดยกฎหมายลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้า

2. ใช้ License

อนุญาตให้ดาวน์โหลดสำเนาหนึ่งชุดของเอกสารบนเว็บไซต์ของพายุเอเชียแปซิฟิก (payuasia.com) เพื่อดาวน์โหลดเป็นการชั่วคราวเท่านั้นที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์  คือ การให้ใบอนุญาตไม่ใช่การถ่ายโอนชื่อ และภายใต้ใบอนุญาตนี้คุณจะต้องไม่:
แก้ไขหรือคัดลอกวัสดุ
ใช้เพื่อการค้าหรือเพื่อการแสดงสาธารณะใดๆ โดยไม่ได้รับอนุญาต
พยายามที่จะทำวิศวกรรมย้อนกลับซอฟต์แวร์ หรือแก้ไขข้อูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์ของพายุเอเชียแปซิฟิก (payuasia.com)
ลบลิขสิทธิ์หรือเอกสารกรรมสิทธิ์อื่นๆ ออก หรือ
การถ่ายโอนข้อมูลไปยังบุคคลอื่นหรือ “คัดลอก” เนื้อหาบนเซิร์ฟเวอร์อื่น ๆ
การละเมิดดังกล่าว สิทธิในการรับชมของคุณจะถูกยกเลิกและคุณควรทำลายเนื้อหาที่ดาวน์โหลดไว้ในครอบครองไม่ว่าจะเป็นรูปแบบพิมพ์หรือรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์

3. ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

เนื้อหาทั้งหมดบนเว็บไซต์พายุเอเชียแปซิฟิก (payuasia.com) มีให้ “ตามที่ปรากฏ” พายุเอเชียแปซิฟิก (payuasia.com) ไม่มีการรับประกันใดๆ ต่อเนื้อหาที่ปรากฏเป็นพิเศษ ไม่ว่าจะเป็นการแสดงหรือโดยนัยใดๆ ดังนั้นจึงปฏิเสธการรับประกันอื่นๆ ทั้งหมด นอกจากนี้ พายุเอเชียแปซิฟิก (payuasia.com) มิได้มีการรับรองความถูกต้องหรือความเชื่อถือได้ของการใช้เนื้อหาบนเว็บไซต์ของ บริษัท เว็บไซต์ใดๆ ที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์นี้

4. ข้อจำกัด

พายุเอเชียแปซิฟิก (payuasia.com) หรือซัพพลายเออร์จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นกับการใช้หรือไม่สามารถใช้เนื้อหาบนเว็บไซต์ของพายุเอเชียแปซิฟิก (payuasia.com)

5. การแก้ไข

เนื้อหาที่ปรากฏบนเว็บไซต์ของพายุเอเชียแปซิฟิก (payuasia.com) อาจรวมถึงข้อผิดพลาดด้านเทคนิคการพิมพ์หรือการถ่ายภาพ ทางพายุเอเชียแปซิฟิก (payuasia.com) จะไม่สัญญาว่าเนื้อหาใดๆ ในเว็บไซต์นี้มีความถูกต้องครบถ้วนหรือเป็นปัจจุบันพายุเอเชียแปซิฟิก (payuasia.com) อาจเปลี่ยนเนื้อหาที่มีอยู่ในเว็บไซต์ได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าพายุเอเชียแปซิฟิก (payuasia.com)

6. ลิงค์

พายุเอเชียแปซิฟิก (payuasia.com) ไม่ได้ตรวจสอบไซต์ทั้งหมดที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์และไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาของไซต์ที่เชื่อมโยงดังกล่าว การปรากฏลิงก์ใดๆ ไม่ได้หมายความว่าได้รับการรับรองจากพายุเอเชียแปซิฟิก (payuasia.com) การใช้เว็บไซต์ที่เชื่อมโยงใดๆ ถือเป็นความเสี่ยงของผู้ใช้

7. ข้อกำหนดในการใช้งานของเว็บไซต์

พายุเอเชียแปซิฟิก (payuasia.com) สามารถแก้ไขข้อกำหนดในการให้บริการสำหรับเว็บไซต์ ได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เมื่อใช้เว็บไซต์นี้ถือว่าคุณยอมรับที่จะผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้ฉบับปัจจุบัน

8. กฎหมายที่ใช้บังคับ

การอ้างสิทธิ์ใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ของพายุเอเชียแปซิฟิก (payuasia.com) จะอยู่ภายใต้กฎหมายของประเทศไทย

อ่านแล้ว :707
error: Content is protected !!