• 2020,  พายุทางแปซิฟิกตะวันตก

    TonyoPH

    ใหญ่แต่ตัวหัวใจเล็กนิดเดียว พายุดีเปรสชั่น ที่ก่อตัวในวันนี้บริเวณด้านตะวันออกของฟิลิปปินส์ หรือจากหย่อมความกด…

error: Content is protected !!