• อื่นๆ

    อุบลมีน้ำใช้สวยๆ

    หลังจากพายุคาจิกิสลายกลายเป็นวิญญาณ จนเกิดอุทกภัยทั่วทั้งอุบลราชธานี และจังหวัดอื่นๆ แต่สิ่งหนึ่งที่ได้เต็มๆ ไ…

error: Content is protected !!