2020,  พายุทางแปซิฟิกตะวันตก

พายุลูกใหม่ ก่อตัว มาทะเลจีนใต้

หย่อมความกดอากาศต่ำ 98W (JTWC) ก่อตัวเป็นพายุดีเปรสชั่นแล้ว ยืนยันโดย JMA
ทิศทางมาตะวันตก จะเริ่มปะทะฟิลิปปินส์ประมาณวันที่ 26 ตุลาคมนี้ และมีโอกาสข้ามมาเข้าเขตทะเลจีนใต้ประมาณสันที่ 27 ตุลาคมนี้

หากข้ามมาอยู่ในเขตทะเลจีนใต้ อาจสร้างผลกระทบกับไทย ต้องรอดูผลการปะทะฝั่งในฟิลิปปินส์ โครงสร้างพายุที่เปลี่ยนไป และอุณหภูมิน้ำทะเลในช่วงนั้นก่อนครับ
หลังจากนั้นเพจจะประเมินต่อไป

———–
พายุเอเชียแปซิฟิก
FB @payuasia
instragtam: @i.payuasia
Twitter: @payuasia
YouTube https://bit.ly/342KBHn
https://www.payuasia.com
เราติดตามพายุทุกวัน

———–

Payu Asia Pacific

FB: @payuasia
IG: @i.payuasia
Twitter: @payuasia
YouTube: Payu Asia Pacific
www.payuasia.com
We watch the TS every day

อ่านแล้ว :434

เป็นกำลังใจให้เรา

error: Content is protected !!