สภาพอากาศ

ฝนจะหมดจริง #ตกอีกที่ไหน #หรือแอดแค่เดา

แตะดาวให้คะแนน
ทั้งหมด: 0 เฉลี่ย: 0

แบบจำลองคาดการณ์ฝน วันที่ 18-24 ตุลาคม 2563 จะทำให้ทราบได้ว่าฝนประเทศไทยตอนบนกำลังจะหมดแล้วจริงๆ ส่วนภาคใต้ ยังคงมีฝนโดยเฉพาะฝั่งตะวันออก

———-
พายุเอเชียแปซิฟิก
FB @payuasia
instragtam: @i.payuasia
Twitter: @payuasia
YouTube https://bit.ly/342KBHn
https://www.payuasia.com
เราติดตามพายุทุกวัน

อ่านแล้ว :111

เป็นกำลังใจให้เรา

error: Content is protected !!