น้ำ

เฝ้าระวังปริมาณน้ำในเขื่อน

16 ตุลาคม 2563
วันนี้เขื่อนลำพระเพลิง ที่จังหวัดนครราชสีมา มีปริมาณน้ำกักเก็บเต็มกว่า 100% และได้มีการอพยพผู้คนไปแล้ว

จากข้อมูลของคลังข้อมูลน้ำและภูมิอากาศ พบว่า ยังมีเขื่อนขุนด่านปราการชล จังหวัดนครนายก ที่มีปริมาณน้ำกักเก็บกว่า 97% และเขื่อนลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา มีปริมาณน้ำกักเก็บกว่า 86% ควรต้องเฝ้าระวัง เพราะในเดือนตุลาคมนี้ยังมีฝนตกในอีกหลายวัน

————-
October 16th, 2020
Today, Lam Phra Phloeng Dam at Nakhon Ratchasima. The dam has a full storage capacity of more than 100%. People have been evacuated.

From the data of Hydro and Agro Informatics Institute (HAII).
It was found, Khun Dan Prakan Chon dam at Nakhon Nayok Province has more than 97% of water storage capacity and Lam Takhong Dam at Nakhon Ratchasima Province has more than 86% water storage capacity. People should be careful. Because in October, there are still many days of rain.

———–
พายุเอเชียแปซิฟิก
FB @payuasia
instragtam: @i.payuasia
Twitter: @payuasia
YouTube https://bit.ly/342KBHn
www.payuasia.com
เราติดตามพายุทุกวัน

———–

Payu Asia Pacific

FB: @payuasia
IG: @i.payuasia
Twitter: @payuasia
YouTube: Payu Asia Pacific
www.payuasia.com
We watch the TS every day

อ่านแล้ว :420

เป็นกำลังใจให้เรา

error: Content is protected !!