2020,  พายุทางแปซิฟิกตะวันตก

โนอึลแทบไม่เคลื่อนที่

18 กันยายน 2563 เมื่อเวลา 16:00 น. พายุโซนร้อนโนอึลมีศูนย์กลาพายุอยู่ที่บริเวณจึงหวัดอำนาจเจริญ และในเวลา 18:00 น. มีศูนย์กลางขยับมา
15°43’12.0″N 104°49’48.0″E
ถ่อน ตำบล ไม้กลอน อำเภอ พนา อำนาจเจริญ 37180
https://goo.gl/maps/V1ovh7UVK7eorTg98
แทบไม่ไปไหน
รูปแบบนี้มีผลทำให้ฝนตกต่อเนื่อง กับจังหวัดรอบๆ ศูนย์กลางพายุ

———–

Payu Asia Pacific

FB: @payuasia
IG: @i.payuasia
Twitter: @payuasia
YouTube: Payu Asia Pacific
www.payuasia.com
We watch the TS every day

อ่านแล้ว :427

เป็นกำลังใจให้เรา

error: Content is protected !!