น้ำ,  สภาพอากาศ

ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา ฝนตกหนักถึงหนักมาก

🎯ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา ฉบับที่ 5
“ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบน

มีผลกระทบถึงวันที่ 23 สิงหาคม 2563”

กราฟิกพยากรณ์อากาศรายภาคของประเทศไทยพร้อมแผนที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทย

ประจำวันที่ 22 สิงหาคม 2563
ออกข่าวเวลา 17.30

———–

Payu Asia Pacific

FB: @payuasia
IG: @i.payuasia
Twitter: @payuasia
YouTube: Payu Asia Pacific
www.payuasia.com
We watch the TS every day

อ่านแล้ว :994

เป็นกำลังใจให้เรา

error: Content is protected !!