น้ำ

เขียนโครงการแก้ปัญหาน้ำอย่างไรให้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ

แตะดาวให้คะแนน
ทั้งหมด: 0 เฉลี่ย: 0

เชิญชวนติดตามชม “รายการ รู้อยู่กับน้ำ”
ตอน 15 : เขียนโครงการแก้ปัญหาน้ำอย่างไรให้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ
ผู้ร่วมรายการ
ดร.สมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.)
นายชิษณุวัฒน์ มณีศรีขำ นักวิจัยท้องถิ่นและกรรมการลุ่มน้ำแม่กลอง
ดำเนินรายการโดย : ดาริน กำเนิดรัตน์
วันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2563 เวลา 09.30 – 10.00 น. ได้ที่ FB : กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ https://www.facebook.com/NationalWaterCommand/

อ่านแล้ว :369

เป็นกำลังใจให้เรา

error: Content is protected !!