2020,  พายุทางแปซิฟิกตะวันตก

กรกฎาคมปีนี้จะเป็นครั้งแรกที่ไม่มีพายุโซนร้อน

นับตั้งแต่ปีพ.ศ.2494 (ค.ศ.1951) ที่มีการบันทึกข้อมูลพายุหมุนเขตร้อนโซนมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตก ในเดือนนี้ของปีนี้จะเป็นครั้งแรกที่ไม่มีพายุโซนร้อน หรือกล่าวคือ เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563 มีเพียงพายุดีเปรสชั่น 3 ลูกเท่านั้น

พายุทั้ง 3 ลูกดังกล่าว ไม่มีลูกใดที่จะทวีความรุนแรงมากกว่า 63 กม./ชั่วโมงเลย และไม่มีชื่อเรียกพายุระดับสากล

ดูรายชื่อพายุ ปี 2563 ที่นี่
https://www.payuasia.com/archives/2020-05-17/tropical-storm-west-pacific/1456

เกี่ยวกับพายุหมุนเขตร้อนในเดือนกรกฎาคม 2563
พายุดีเปรสชั่นลูกแรก ก่อตัวเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2563 บริเวณทิศตะวันออกของประเทศฟิลิปปินส์ และสลายตัวไปบริเวณตอนเหนือของเกาะลูซอน ประเทศฟิลิปปินส์ เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 สร้างผลกระทบมีฝนตกหนักให้กับประเทศฟิลิปปินส์

พายุดีเปรสชั่น ลูกที่ 2 ก่อตัวเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2563 บริเวณทิศตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศญี่ปุ่น และสลายตัวไปในทะเลเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 ไม่สร้างผลกระทบใดๆ ต่อประเทศไทย

พายุดีเปรสชั่นลูกที่ 3 ก่อตัวเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 บริเวณทิศตะวันตกของประเทศฟิลิปปินส์ และสร้างผลกระทบมีฝนตกให้กับประเทศฟิลิปปินส์ จีนตอนล่าง พม่า เวียดนาม ลาว กัมพูชา และไทย ถึงวันที่ 4 สิงหาคม 2563

———–

Payu Asia Pacific

FB: @payuasia
IG: @i.payuasia
Twitter: @payuasia
YouTube: Payu Asia Pacific
www.payuasia.com
We watch the TS every day

อ่านแล้ว :597

เป็นกำลังใจให้เรา

error: Content is protected !!