สภาพอากาศ

ฤดูฝนอย่างเป็นทางการ 2563

ประกาศ ประกาศ ประกาศ ประกาศ ประกาศ

ประเทศไทยจะเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการ ช่วงวันที่ 18-20 พฤษภาคม 2563 นี้

เริงร่ารอได้เลย

———–

Payu Asia Pacific

FB: @payuasia
IG: @i.payuasia
Twitter: @payuasia
YouTube: Payu Asia Pacific
www.payuasia.com
We watch the TS every day

อ่านแล้ว :549

เป็นกำลังใจให้เรา

error: Content is protected !!