น้ำ

17 อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ น้ำน้อย!

ข้อมูล ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 17 อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ เฝ้าระวังน้ำใช้การน้อยกว่า 30% แนวโน้มยังส่งกระทบกับภัยแล้งถึงกลางปี 2563

———–

Payu Asia Pacific

FB: @payuasia
IG: @i.payuasia
Twitter: @payuasia
YouTube: Payu Asia Pacific
www.payuasia.com
We watch the TS every day

อ่านแล้ว :672

เป็นกำลังใจให้เรา

error: Content is protected !!