น้ำ

17 อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ น้ำน้อย!

แตะดาวให้คะแนน
ทั้งหมด: 0 เฉลี่ย: 0

ข้อมูล ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 17 อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ เฝ้าระวังน้ำใช้การน้อยกว่า 30% แนวโน้มยังส่งกระทบกับภัยแล้งถึงกลางปี 2563

อ่านแล้ว :545

เป็นกำลังใจให้เรา

error: Content is protected !!