สภาพอากาศ

พื้นที่ที่อาจมีลมแรงและฝนฟ้าคะนอง

26 มกราคม 2563 ช่วงเวลา 16:00 – 22:00 น. พื้นที่ในบริเวณวงสีเหลืองอาจมีฝนฟ้าคะนอง ส่วนพื้นที่บริเวณวงสีแดงอาจมีลมแรงและฝนฟ้าคะนองมากกว่าบริเวณอื่น โปรดระมัดระวัง

ฝนไม่ได้จะตกยาวนานตั้งแต่ 16:00-22:00 นะครับ แต่เป็นช่วงเวลาที่จะมีลมแรงและฝนเกิดขึ้นในช่วงเวลาใดก็ได้ในช่วงดังกล่าวและเป็นช่วงสั้นๆ

หลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้เสาไฟฟ้า ต้นไม้ใหญ่ ป้ายต่างๆ ในช่วงที่มีลมแรง และฝนฟ้าคะนองครับ

———–

Payu Asia Pacific

FB: @payuasia
IG: @i.payuasia
Twitter: @payuasia
YouTube: Payu Asia Pacific
www.payuasia.com
We watch the TS every day

อ่านแล้ว :682

เป็นกำลังใจให้เรา

error: Content is protected !!