2019,  พายุทางแปซิฟิกตะวันตก

สรุปพายุหมุนเขตร้อนโซนแปซิฟิกตะวันตก 2562

สิ้นสุดมรสุมปี 2562 ทางฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตกมีพายุหมุนเขตร้อนทั้งหมด 34 ลูก ซึ่งถือว่ามีน้อยกว่าปีที่ผ่านๆ มา แต่มีความรุนแรงของพายุมากกว่าปีที่แล้ว โดยมีพายุซุปเปอร์ไต้ฝุ่น 4 ลูก คือ หวู่ติบ, เลกีมา, ฮากีบิส และฮาลอง โดยพายุซุปเปอร์ไต้ฝุ่นฮาลอง ที่มีความรุนแรงสูงสุด แต่ไม่ปะทะฝั่งประเทศใด ส่วนพายุซุปเปอร์ไต้ฝุ่นฮากิบิสเป็นพายุที่สร้างความเสียหายเป็นมูลค่าสูงสุด

ความเสียหายของพายุทั้งฤดูกาลประมาณ 1.12 ล้านล้านบาท (34 พันล้านเหรียญ USD) มีผู้เสียชีวิต 385 คน

พายุที่เข้ามาปะทะประเทศไทยมี 3 ลูก คือ ปาบึก, วิภา และพอดึล ทั้งหมดเป็นพายุโซนร้อน

ไล่เรียงพายุหมุนเขตร้อนที่เริ่มสร้างผลกระทบตั้งแต่มกราคม 2562 ดังนี้

 1. 31/12/61 “ปาบึก” ความรุนแรงสูงสุด เป็นพายุโซนร้อน ปะทะนครศรีธรรมราช 4/1/62
 2. 4/1/62 “01W (Amang)” ความรุนแรงสูงสุด เป็นพายุดีเปรสชั่น ปะทะฟิลิปปินส์ 20/1/62
 3. 18/2/62 “หวู่ติบ” ความรุนแรงสูงสุด เป็นพายุซุปเปอร์ไต้ฝุ่น (Cat 5) ไม่ปะทะประเทศใด
 4. 14/3/62 “03W (Chedeng)” ความรุนแรงสูงสุด เป็นพายุดีเปรสชั่น ปะทะฟิลิปปินส์ 19/3/62
 5. 24/6/62 “เซอปัต” ความรุนแรงสูงสุด เป็นพายุโซนร้อน เรียบชายฝั่งโอกินาว่า ญี่ปุ่น
 6. 27/6/62 “04W (Egay)” ความรุนแรงสูงสุด เป็นพายุดีเปรสชั่น ปะทะไต้หวัน 1/7/62
 7. 1/7/62 “มูน” ความรุนแรงสูงสุด เป็นพายุโซนร้อน ปะทะเกาะไหหลำ 2/7/62
 8. 14/7/62 “ดานัส” ความรุนแรงสูงสุด เป็นพายุโซนร้อน ปะทะเกาหลีใต้ 20/7/62
 9. 17/7/62 “Goring” ความรุนแรงสูงสุด เป็นพายุดีเปรสชั่น ปะทะ 19/7/62
 10. 24/7/62 “นารี” ความรุนแรงสูงสุด เป็นพายุโซนร้อน ปะทะญี่ปุ่น 26/7/62
 11. 30/7/62 “วิภา” ความรุนแรงสูงสุด เป็นพายุโซนร้อน ปะทะเกาะไหหลำ 31/7/62 และเข้ามาสลายในแพร่ 4/8/62
 12. 1/8/62 “ฟรานซิสโก” ความรุนแรงสูงสุด เป็นพายุไต้ฝุ่น (Cat 1) ปะทะญี่ปุ่น 5/8/62
 13. 2/8/62 “เลกีมา” ความรุนแรงสูงสุด เป็นพายุซุปเปอร์ไต้ฝุ่น (Cat 4) ปะทะจีน 9/8/62
 14. 5/8/62 “กรอซา” ความรุนแรงสูงสุด เป็นพายุไต้ฝุ่น (Cat 3) ปะทะญี่ปุ่น 14/8/62
 15. 19/8/62 “ไป๋ลู่” ความรุนแรงสูงสุด เป็นพายุโซนร้อน ปะทะไต้หวัน 24/8/62
 16. 24/8/62 “พอดึล” (โพดุล) ความรุนแรงสูงสุด เป็นพายุโซนร้อน ปะทะฟิลิปปินส์ 27/8/62 และเข้ามาสลายตัวใจเลย 30/8/62
 17. 30/8/62 “คาจิกิ” ความรุนแรงสูงสุด เป็นพายุโซนร้อน ปะทะเกาะไหหลำ 2/9/62
 18. 31/8/62 “เหล่งเหลง” ความรุนแรงสูงสุด เป็นพายุไต้ฝุ่น (Cat 4) ปะทะเกาหลีเหนือ 7/9/62
 19. 2/9/62 “ฟ้าใส” ความรุนแรงสูงสุด เป็นพายุไต้ฝุ่น (Cat 4) ปะทะญี่ปุ่น 8/9/62
 20. 10/9/62 “Marilyn” ความรุนแรงสูงสุด เป็นพายุดีเปรสชั่น ไม่ปะทะประเทศใด
 21. 12/9/62 “เผ่ย์ผ่า” ความรุนแรงสูงสุด เป็นพายุโซนร้อน ไม่ปะทะประเทศใด
 22. 17/9/62 ตาปะฮ์ ความรุนแรงสูงสุด เป็นพายุโซนร้อน ปะทะญี่ปุ่น 22/9/62
 23. 24/9/62 “มิทาค” ความรุนแรงสูงสุด เป็นพายุไต้ฝุ่น (Cat 2) ปะทะเกาหลีใต้ 2/10/62
 24. 4/10/62 “ฮากิบิส” ความรุนแรงสูงสุด เป็นพายุซุปเปอร์ไต้ฝุ่น (Cat 5) ปะทะญี่ปุ่น 12/10/62
 25. 15/10/62 “นอกูรี” ความรุนแรงสูงสุด เป็นพายุไต้ฝุ่น (Cat 2) ไม่ปะทะประเทศใด
 26. 18/10/62 “บัวลอย” ความรุนแรงสูงสุด เป็นพายุไต้ฝุ่น (Cat 4) ไม่ปะทะประเทศใด
 27. 28/10/62 “มัตโม” ความรุนแรงสูงสุด เป็นพายุโซนร้อน ปะทะเวียดนาม 30/10/62
 28. 1/11/62 “ฮาลอง” ความรุนแรงสูงสุด เป็นพายุซุปเปอร์ไต้ฝุ่น (Cat 5) ไม่ปะทะประเทศใด
 29. 4/11/62 “นากรี” ความรุนแรงสูงสุด เป็นพายุไต้ฝุ่น (Cat 1) ปะทะเวียดนาม 10/11/62
 30. 10/11/62 “เฟิงเฉิน” ความรุนแรงสูงสุด เป็นพายุไต้ฝุ่น (Cat 3) ไม่ปะทะประเทศใด
 31. 11/11/62 “คัลแมกี” ความรุนแรงสูงสุด เป็นพายุไต้ฝุ่น (Cat 1) ปะทะฟิลิปปินส์ 20/11/62
 32. 18/11/62 “ฟงวอง” ความรุนแรงสูงสุด เป็นพายุไต้ฝุ่น (Cat 1) ไม่ปะทะประเทศใด
 33. 24/11/62 “คัมมูริ” ความรุนแรงสูงสุด เป็นพายุไต้ฝุ่น (Cat 4) ปะทะฟิลิปปินส์ 2/12/62
 34. 19/12/62 “ฟานทอง” ความรุนแรงสูงสุด เป็นพายุไต้ฝุ่น (Cat 2) ปะทะฟิลิปปินส์ 24/12/62

———–

Payu Asia Pacific

FB: @payuasia
IG: @i.payuasia
Twitter: @payuasia
YouTube: Payu Asia Pacific
www.payuasia.com
We watch the TS every day

อ่านแล้ว :559

เป็นกำลังใจให้เรา

error: Content is protected !!