2019,  98W,  พายุทางแปซิฟิกตะวันตก

พายุ “ฟานทอง” อ่อนกำลังลงเป็นพายุดีเปรสชั่น

พายุ “ฟานทอง” อ่อนกำลังลงเป็นพายุดีเปรสชั่น พิกัดยังคงอยู่ในทะเลจีนใต้ และกำลังจะสลายตัวในวันนี้ ไม่สามารถสร้างผลกระทบรุนแรงให้กับประเทศใดได้อีกแล้ว

———–

Payu Asia Pacific

FB: @payuasia
IG: @i.payuasia
Twitter: @payuasia
YouTube: Payu Asia Pacific
www.payuasia.com
We watch the TS every day

อ่านแล้ว :995

เป็นกำลังใจให้เรา

error: Content is protected !!