2019,  98W,  พายุทางแปซิฟิกตะวันตก

“ฟานทอง” ทวีกำลังเป็นพายุไต้ฝุ่น

“ฟานทอง” ทวีกำลังเป็นพายุไต้ฝุ่น ความกดอากาศ 980 hPa ความเร็วลม 65 น็อต เคลื่อนไปทางทิศตะวันตก ด้วยความเร็ว 20 กม./ชม. เข้าใกล้ประเทศฟิลิปปินส์ ทาง PAGASA เตือนประชาชนตามแนวชายฝั่งระวังคลื่นสตอร์มเสิร์จที่อาจสูงถึง 2 เมตรในบริเวณเกาะซามาร์ ทั้งนี้โมเดลเส้นทางพายุลูกนี้ยังคงไม่ส่งกระทบต่อประเทศไทย

———–

Payu Asia Pacific

FB: @payuasia
IG: @i.payuasia
Twitter: @payuasia
YouTube: Payu Asia Pacific
www.payuasia.com
We watch the TS every day

อ่านแล้ว :954

เป็นกำลังใจให้เรา

error: Content is protected !!