2019,  98W,  พายุทางแปซิฟิกตะวันตก

พายุโซนร้อนฟานทอง

พายุที่ก่อตัวจากหย่อมความกดอากาศต่ำ 98W เมื่อวันที่ 20 ธันวาคมที่ผ่านมา ขณะนี้ได้ทวีกำลังเป็นพายุโซนร้อน ฟานทอง ຟານທອງ Phanfone, Phanton ตั้งโดย สปป ลาว หมายถึงเก้งสีทอง

พายุลูกนี้จะขึ้นฝั่งประเทศฟิลิปปินส์ช่วงวันที่ 23-25 ธันวาคมนี้ และจะข้ามมาทวีกำลังเป็นพายุไต้ฝุ่นในทะเลจีนใต้ โดยหลังจากเป็นพายุไต้ฝุ่นแล้ว ยังไม่มีแนวโน้มขึ้นฝั่งประเทศใดอีก และไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย ซึ่งพายุนี้จะอ่อนกำลังลงและสลายตัวในช่วงดึกของวันที่ 29 ธันวาคมนี้ครับ

———–

Payu Asia Pacific

FB: @payuasia
IG: @i.payuasia
Twitter: @payuasia
YouTube: Payu Asia Pacific
www.payuasia.com
We watch the TS every day

อ่านแล้ว :490

เป็นกำลังใจให้เรา

error: Content is protected !!