2019,  พายุทางแปซิฟิกตะวันตก

ทั่วโลกไม่มีพายุ

แตะดาวให้คะแนน
ทั้งหมด: 0 เฉลี่ย: 0

ในวันนี้จนถึงกลางเดือนธันวาคม ไม่ปรากฏการก่อตัวของพายุหมุนเขตร้อนสักลูก

อ่านแล้ว :496

เป็นกำลังใจให้เรา

error: Content is protected !!