2019,  พายุทางแปซิฟิกตะวันตก

ทั่วโลกไม่มีพายุ

ในวันนี้จนถึงกลางเดือนธันวาคม ไม่ปรากฏการก่อตัวของพายุหมุนเขตร้อนสักลูก

———–

Payu Asia Pacific

FB: @payuasia
IG: @i.payuasia
Twitter: @payuasia
YouTube: Payu Asia Pacific
www.payuasia.com
We watch the TS every day

อ่านแล้ว :629

เป็นกำลังใจให้เรา

error: Content is protected !!