สภาพอากาศ

ภาคใต้ตอนล่าง ฝนตกเพิ่มขึ้น

แตะดาวให้คะแนน
ทั้งหมด: 0 เฉลี่ย: 0

14-16 ธันวาคม 2562
ภาคใต้ตอนล่าง ตั้งแต่สุราษฎร์ธานีลงไป จะมีฝนตกเพิ่มขึ้น เป็นลักษณะฝนตกเล็กน้อย – ปานกลาง

อ่านแล้ว :922

เป็นกำลังใจให้เรา

error: Content is protected !!