สภาพอากาศ

ภาคใต้ตอนล่าง ฝนตกเพิ่มขึ้น

14-16 ธันวาคม 2562
ภาคใต้ตอนล่าง ตั้งแต่สุราษฎร์ธานีลงไป จะมีฝนตกเพิ่มขึ้น เป็นลักษณะฝนตกเล็กน้อย – ปานกลาง

———–

Payu Asia Pacific

FB: @payuasia
IG: @i.payuasia
Twitter: @payuasia
YouTube: Payu Asia Pacific
www.payuasia.com
We watch the TS every day

อ่านแล้ว :1070

เป็นกำลังใจให้เรา

error: Content is protected !!