สภาพอากาศ

วันที่ 8 ธันวาคม หน๊าวหนาวที่ซู๊ดดด

วันที่ 8 ธันวาคม หน๊าวหนาวที่ซู๊ดดด
(ในช่วง 7-10 นี้นะ)
………………………..
#อากาศเย็น (Cool)
อุณหภูมิตั้งแต่ 18.0 – 22.9 องศาเซลเซียส
#อากาศค่อนข้างหนาว (Moderately Cold)
อุณหภูมิตั้งแต่ 16.0 – 17.9 องศาเซลเซียส
#อากาศหนาว (Cold)
อุณหภูมิตั้งแต่ 8.0 – 15.9 องศาเซลเซียส
#อากาศหนาวจัด (Very Cold)
อุณหภูมิตั้งแต่ 7.9 องศาเซลเซียส

———–

Payu Asia Pacific

FB: @payuasia
IG: @i.payuasia
Twitter: @payuasia
YouTube: Payu Asia Pacific
www.payuasia.com
We watch the TS every day

อ่านแล้ว :589

เป็นกำลังใจให้เรา

error: Content is protected !!