สภาพอากาศ

วันที่ 8 ธันวาคม หน๊าวหนาวที่ซู๊ดดด

แตะดาวให้คะแนน
ทั้งหมด: 0 เฉลี่ย: 0

วันที่ 8 ธันวาคม หน๊าวหนาวที่ซู๊ดดด
(ในช่วง 7-10 นี้นะ)
………………………..
#อากาศเย็น (Cool)
อุณหภูมิตั้งแต่ 18.0 – 22.9 องศาเซลเซียส
#อากาศค่อนข้างหนาว (Moderately Cold)
อุณหภูมิตั้งแต่ 16.0 – 17.9 องศาเซลเซียส
#อากาศหนาว (Cold)
อุณหภูมิตั้งแต่ 8.0 – 15.9 องศาเซลเซียส
#อากาศหนาวจัด (Very Cold)
อุณหภูมิตั้งแต่ 7.9 องศาเซลเซียส

อ่านแล้ว :459

เป็นกำลังใจให้เรา

error: Content is protected !!