94W,  พายุทางแปซิฟิกตะวันตก

คัมมูรี อัพเกรดเป็นพายุไต้ฝุ่น

ในวันนี้โซนแปซิฟิกตะวันตกมีพายุ 2 ลูก คือ พายุไต้ฝุ่นคัมมูรี และพายุดีเปรสชั่น ที่ก่อตัวจากหย่อมความกดอากาศต่ำ 96W ทั้งคู่ ไม่มีผลกระทบและไม่มาประเทศไทย

นอกจากนี้ด้านขวาของภาพ (มันล้นกรอบ จึงไม่มีปรากฎในภาพ) ยังมีหย่อมความกดอากาศต่ำ 95W ที่รอก่อตัวด้วย แต่ระยะทางไกลมาก จึงไม่มีผลกับประเทศไทยเช่นกัน

เส้นทางของพายุไต้ฝุ่นคัมมูรี จะมีการโค้งขึ้นเหนือเล็กน้อย จากนั้นจะวิ่งตรงมาทางตะวันตก และมีแนวโน้มปะทะฝั่งประเทศฟิลิปปินส์ช่วงวันที่ 3-4 ธันวาคมนี้ หลังจากผ่านประเทศฟิลิปปินส์ไปแล้ว จะอ่อนกำลังลงเล็กน้อย ลงสู่ทะเลจีนใต้ จากนั้นจะโค้งขึ้นเหนือเล็กน้อย และมีโอกาสสลายตัวในทะเล

———–

Payu Asia Pacific

FB: @payuasia
IG: @i.payuasia
Twitter: @payuasia
YouTube: Payu Asia Pacific
www.payuasia.com
We watch the TS every day

อ่านแล้ว :1226

เป็นกำลังใจให้เรา

error: Content is protected !!