94W

พายุโซนร้อนคัมมูรี

แตะดาวให้คะแนน
ทั้งหมด: 0 เฉลี่ย: 0

คัมมูรี พายุดีเปรสชั่น ลูกที่ 29W ที่ก่อตัวจากหย่อมความกดอากาศต่ำ 94W ได้ทวีกำลังเป็น พายุโซนร้อน ชื่อ คัมมูริ かんむり Kammuri ตั้งโดยประเทศญี่ปุ่น หมายถึงมงกุฎ , กลุ่มดาวมงกุฎเหนือ

คัมมูรี มีโอกาสพัฒนาเป็นพายุไต้ฝุ่นรุนแรงในระยะต่อไป

ทิศทางของพายุลูกนี้วิ่งมาทางตะวันตก โดยเมื่อผ่านบริเวณเกาะกวมไปแล้ว นักอุตุนิยมฯ ฟิลิปปินส์ และ JTWC คาดการณ์ทิศทางไว้ 2 รูปแบบ คือ โค้งขึ้นเหนือ และตัดผ่านฟิลิปปินส์

อย่างไรก็ตามในระยะนี้จนถึงสิ้นเดือนพฤศจิกายน ยังไม่มีการปะทะฝั่งประเทศใด และไม่ส่งผลกระทบใดๆ ต่อประเทศไทย ส่วนระยะหลังวันที่ 2 ธันวาคมจะมีการประเมินทิศทางได้ชัดเจนขึ้น

อ่านแล้ว :494

เป็นกำลังใจให้เรา

error: Content is protected !!