94W,  พายุทางแปซิฟิกตะวันตก

ดีเปรสชั่นลูกล่าสุด ก่อตัวจากหย่อมความกดอากาศต่ำ 94W

จะใหญ่ไปไหน! #ยังไม่มีแนวโน้มกระทบประเทศไทย #แต่ต้องเฝ้าระวัง!
พายุดีเปรสชั่นลูกล่าสุด ก่อตัวจากหย่อมความกดอากาศต่ำ 94W เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายนนี้

ลูกนี้มีโอกาสเป็นพายุไต้ฝุ่น และด้วยมรสุมที่รุมเร้า มวลหมู่เมฆรายล้อม ประกอบกับจะวิ่งลิ่วๆ มาทางตะวันตก พายุลูกนี้อาจผ่านฟิลิปปินส์เข้ามาถึงทะเลจีนใต้

ทั้งนี้ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือยังคงพัดแรง และลมระดับอื่นๆ ยังคงมีผลต่อระยะทาง และเส้นทางของพายุลูกนี้

ทางเพจจะรายงานเป็นระยะ นะจ๊ะ

———–

Payu Asia Pacific

FB: @payuasia
IG: @i.payuasia
Twitter: @payuasia
YouTube: Payu Asia Pacific
www.payuasia.com
We watch the TS every day

อ่านแล้ว :1042

เป็นกำลังใจให้เรา

error: Content is protected !!