93W,  พายุทางแปซิฟิกตะวันตก

พายุโซนร้อนฟงวอง

พายุดีเปรสชั่นจากหย่อมความกดอากาศต่ำ 93W ได้ทวีความกำลังเป็นพายุโซนร้อน ชื่อ ฟงวอง 鳳凰 Fung-wong ตั้งโดย ฮ่องกง (จีน) หมายถึงหงส์

จากเดิม “อาหงส์” มีเส้นทางจะผ่านประเทศฟิลิปปินส์ แล้วเข้ามาเขตทะเลจีนใต้ แต่ด้วยลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ทำให้พายุลูกนี้เปลี่ยนเส้นทางขึ้นไปทิศเหนือ โดยยังไม่มีแนวโน้มปะทะฝั่งของประเทศใด และคาดว่าจะไปอ่อนกำลังลงในทะเลบริเวณทิศตะวันออกของไต้หวัน

ไม่มีพายุใดกระทบประเทศไทยในช่วงนี้

———–

Payu Asia Pacific

FB: @payuasia
IG: @i.payuasia
Twitter: @payuasia
YouTube: Payu Asia Pacific
www.payuasia.com
We watch the TS every day

อ่านแล้ว :1240

เป็นกำลังใจให้เรา

error: Content is protected !!