92W,  พายุทางแปซิฟิกตะวันตก

พายุไต้ฝุ่นคัลแมกี

“คัลแมกี” ทวีกำลังเป็นพายุไต้ฝุ่น ศูนย์กลางอยู่ทางทิศเหนือของประเทศฟิลิปปินส์ กำลังเคลื่อนตัวอย่างช้าๆ ผ่านมาทะเลจีนใต้

———–

Payu Asia Pacific

FB: @payuasia
IG: @i.payuasia
Twitter: @payuasia
YouTube: Payu Asia Pacific
www.payuasia.com
We watch the TS every day

อ่านแล้ว :1073

เป็นกำลังใจให้เรา

error: Content is protected !!