English  ���

93W กำลังก่อตัว

  17 พฤศจิกายน 2019 10:48

แตะดาวให้คะแนน
ทั้งหมด: 0 เฉลี่ย: 0

หย่อมความกดอากาศต่ำ 93W (ตรงตัว L) กำลังก่อตัวเป็นพายุดีเปรสชั่นลูกต่อไป โดยจะเคลื่อนผ่านฟิลิปปินส์ ช่วงวันที่ 21 พฤศจิกายนนี้ จากนั้นจะมาสลายตัวบริเวณทะเลเวียดนาม หรืออาจจะขึ้นปะทะฝั่งเวียดนามก่อนแล้วค่อยสลายตัวก็ได้ครับ

ทางเว็บจะอัพเดทความเคลื่อนไหวต่อไป เป็นระยะ

error: Content is protected !!