93W,  พายุทางแปซิฟิกตะวันตก

93W กำลังก่อตัว

หย่อมความกดอากาศต่ำ 93W (ตรงตัว L) กำลังก่อตัวเป็นพายุดีเปรสชั่นลูกต่อไป โดยจะเคลื่อนผ่านฟิลิปปินส์ ช่วงวันที่ 21 พฤศจิกายนนี้ จากนั้นจะมาสลายตัวบริเวณทะเลเวียดนาม หรืออาจจะขึ้นปะทะฝั่งเวียดนามก่อนแล้วค่อยสลายตัวก็ได้ครับ

ทางเว็บจะอัพเดทความเคลื่อนไหวต่อไป เป็นระยะ

———–

Payu Asia Pacific

FB: @payuasia
IG: @i.payuasia
Twitter: @payuasia
YouTube: Payu Asia Pacific
www.payuasia.com
We watch the TS every day

อ่านแล้ว :540

เป็นกำลังใจให้เรา

error: Content is protected !!