92W,  พายุทางแปซิฟิกตะวันตก

เฟิงเฉิน เป็นพายุไต้ฝุ่น

พายุไต้ฝุ่ลูกนี้หมุนอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิก ไม่ขึ้นฝั่งประเทศใด

———–

Payu Asia Pacific

FB: @payuasia
IG: @i.payuasia
Twitter: @payuasia
YouTube: Payu Asia Pacific
www.payuasia.com
We watch the TS every day

อ่านแล้ว :907

เป็นกำลังใจให้เรา

error: Content is protected !!