91W,  พายุทางแปซิฟิกตะวันตก

พายุนกนางนวล

พายุหมายเลข 27W ศูนย์กลางอยู่บริเวณเกาะกวม หรือตะวันออกของประเทศฟิลิปปินส์ ได้ทวีกำลังเป็นพายุโซนร้อน ชื่อ #คัลแมกี 갈매기 Kalmaegi ตั้งโดยเกาหลีเหนือ หมายถึง #นกนางนวล

คัลแมกี มีทิศทางขึ้นไปด้านเหนือของเกาะลูซอน ในวันที่ 18 พฤศจิกายนนี้ จากนั้นจะอ่อนกำลังลง และมีโอกาสข้ามมายังทะเลจีนใต้ ประเมิน ณ วันนี้ เมื่อข้ามมาแล้ว จะอ่อนกำลังสลายไปเอง โดยไม่ขึ้นฝั่ง

#พายุลูกนี้ไม่กระทบประเทศไทย

———–

Payu Asia Pacific

FB: @payuasia
IG: @i.payuasia
Twitter: @payuasia
YouTube: Payu Asia Pacific
www.payuasia.com
We watch the TS every day

อ่านแล้ว :1649

เป็นกำลังใจให้เรา

error: Content is protected !!