92W,  พายุทางแปซิฟิกตะวันตก

เทพแห่งลม

พายุหมายเลข 26W ที่ก่อตัวจากหย่อมความกดอากาศต่ำ 92W ทวีความรุนแรงเป็นพายุโซนร้อน ชื่อ เฟิงเฉิน 風神 Fengshen ตั้งโดยประเทศจีน หมายถึงเทพแห่งลม

เทพแห่งลมนี้ กำลังพัฒนาเป็นพายุไต้ฝุ่น

ทิศทางโค้งขึ้นไปทางตะวันออกเฉียงเหนือในมหาสมุทรแปซิฟิก ไม่มีแนวโน้มปะทะกับประเทศใด

———–

Payu Asia Pacific

FB: @payuasia
IG: @i.payuasia
Twitter: @payuasia
YouTube: Payu Asia Pacific
www.payuasia.com
We watch the TS every day

อ่านแล้ว :586

เป็นกำลังใจให้เรา

error: Content is protected !!