25W/1924/90W/Nakri,  Timeline 25W/1924/90W/Nakri,  พายุทางแปซิฟิกตะวันตก

อวสานนากรี

12 พฤศจิกายน 2562 เวลาประมาณ 03.00 น.
พายุดีเปรสชั่นนากรี ได้สลายตัวในประเทศกัมพูชา ที่พิกัด
12°00’00.0″N 106°00’00.0″E
ឃុំរំចេក, กัมพูชา
https://goo.gl/maps/f8FZ6qK9k99VQWZA7

จบการเฝ้าติดตามพายุลูกนี้

———–

Payu Asia Pacific

FB: @payuasia
IG: @i.payuasia
Twitter: @payuasia
YouTube: Payu Asia Pacific
www.payuasia.com
We watch the TS every day

อ่านแล้ว :1616

เป็นกำลังใจให้เรา

error: Content is protected !!