25W/1924/90W/Nakri,  Timeline 25W/1924/90W/Nakri,  พายุทางแปซิฟิกตะวันตก

พายุโซนร้อนนากรี ปะทะฝั่งที่จังหวัดฟู้เอียน ประเทศเวียดนามแล้ว

11 พฤศจิกายน 2562 01.20
พายุโซนร้อน #นากรี ปะทะฝั่งที่จังหวัดฟู้เอียน ประเทศเวียดนามแล้ว ด้วยความเร็วลมใกล้จุดศูนย์กลาง 40 kts หรือ 74 km/h หลังจากนี้จะอ่อนกำลังลงเป็นพายุดีเปรสชั่น มุ่งหน้าเข้าประเทศกัมพูชา เพื่อสลายตัว

———–

Payu Asia Pacific

FB: @payuasia
IG: @i.payuasia
Twitter: @payuasia
YouTube: Payu Asia Pacific
www.payuasia.com
We watch the TS every day

อ่านแล้ว :1946

เป็นกำลังใจให้เรา

error: Content is protected !!