92W,  พายุทางแปซิฟิกตะวันตก

92W ก่อตัวเป็นดีเปรสชั่น

หย่อมความกดอากาศต่ำ 92W ก่อตัวเป็นพายุดีเปรสชั่น

พิกัด

12°30’00.0″N 168°30’00.0″E
มหาสมุทรแปซิฟิก
https://goo.gl/maps/cgWquDJ5Xp9Nsjaa6
#ไม่มีผลกระทบกับประเทศไทย

———–

Payu Asia Pacific

FB: @payuasia
IG: @i.payuasia
Twitter: @payuasia
YouTube: Payu Asia Pacific
www.payuasia.com
We watch the TS every day

อ่านแล้ว :604

เป็นกำลังใจให้เรา

error: Content is protected !!