25W/1924/90W/Nakri,  พายุทางแปซิฟิกตะวันตก

พายุโซนร้อนนากรี อ่อนกำลังลง

สถานะพายุนากรี ในวันนี้ยังคงเป็นพายุโซนร้อนรุนแรง แต่อ่อนกำลังลง และอ่อนลงเรื่อยๆ คาดว่าก่อนขึ้นฝั่งจะมีความเร็วลมเหลือเพียง 35-40 น็อต ซึ่งหมายถึงอ่อนกำลังลงมาก และมีแนวโน้มสลายตัวในลาวตอนใต้

ผลกระทบกับไทย เหลือเพียงอิทธิพลเมฆฝนเล็กน้อยรอบๆ จุดศูนย์กลาง และมีแนวโน้มมีผลแค่ในจังหวัดอุบลราชธานีเท่านั้น

ทั้งนี้ แนวโน้มพายุอ่อนกำลังลง ดังนั้น จึงมีโอกาสสลายตัวเร็วกว่ากำหนด ทางเพจจะอัพเดทให้ทราบต่อไป

———–

Payu Asia Pacific

FB: @payuasia
IG: @i.payuasia
Twitter: @payuasia
YouTube: Payu Asia Pacific
www.payuasia.com
We watch the TS every day

อ่านแล้ว :633

เป็นกำลังใจให้เรา

error: Content is protected !!