24W/1923/99W/Halong,  พายุทางแปซิฟิกตะวันตก

ฮาลอง ใกล้สลายตัว

อดีตซุปเปอร์ไต้ฝุ่น “ฮาลอง” พายุหมุนเขตร้อนที่รุนแรงอันดับ 2 ของโลกในปี 2019

ณ วันนี้เหลือเพียงสภาพพายุโซนร้อน รอการสลายตัวในทะเลแปซิฟิก

แม้ว่า ฮาลอง จะแรงขั้นเทพ แต่ก็ไม่ทำร้ายใครครับ

———–

Payu Asia Pacific

FB: @payuasia
IG: @i.payuasia
Twitter: @payuasia
YouTube: Payu Asia Pacific
www.payuasia.com
We watch the TS every day

อ่านแล้ว :559

เป็นกำลังใจให้เรา

error: Content is protected !!