25W/1924/90W/Nakri,  Timeline 25W/1924/90W/Nakri,  พายุทางแปซิฟิกตะวันตก

“นากรี” อ่อนกำลังลงเป็นพายุโซนร้อนรุนแรง

พายุไต้ฝุ่นนากรี ศูนย์กลางอยู่ในทะเลจีนใต้ ได้อ่อนกำลังลงเป็นพายุโซนร้อนรุนแรง และกำลังอ่อนกำลังลงเรื่อยๆ เป็นพายุโซนร้อนก่อนขึ้นฝั่งที่เวียดนามกลาง ในช่วงเช้าวันที่ 11 พฤศจิกายนนี้

ความเร็วลมใกล้จุดศูนย์กลางของพายุโซนร้อนรุนแรงนากรี 60 kts หรือ 111 km/h

พิกัดศูนย์กลางพายุในตอนนี้อยู่ที่

12°24’00.0″N 114°06’00.0″E
https://goo.gl/maps/LxxCxf1AWbQkyvdQ7


การประเมินเส้นทางพายุ ฉบับที่ 14 ของ JTWC ยังคงมองว่า พายุลูกนี้มีโอกาสเข้ามาสลายตัวในจังหวัดอุบลราชธานี-ศรีสะเกษ ในช่วงเช้าวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562


อย่างไรก็ตามด้วยสภาพอากาศในปัจจุบัน ซึ่งมีความแห้งแล้ง และไม่ใช่ฤดูฝนแล้ว การเข้ามาสลายตัวของพายุนั้น จะสร้างผลกระทบได้เพียงเป็นฝนตกเล็กน้อย-ปานกลาง ในช่วงวันที่ 11-14 พฤศจิกายนนี้เท่านั้น หลังจากนั้นจะมีฝนตกเล็กน้อย ตามเส้นทางที่หย่อมความกดอากาศต่ำจากการสลายของพายุลูกนี้เคลื่อนผ่าน

———–

Payu Asia Pacific

FB: @payuasia
IG: @i.payuasia
Twitter: @payuasia
YouTube: Payu Asia Pacific
www.payuasia.com
We watch the TS every day

อ่านแล้ว :2842

เป็นกำลังใจให้เรา

error: Content is protected !!