English  ���
Facebook
Facebook

หย่อมความกดอากาศต่ำ 91W บริเวณเกาะกวม ก่อตัวเป็นพายุดีเปรสชั่น

  8 พฤศจิกายน 2019 22:25

แตะดาวให้คะแนน
ทั้งหมด: 0 เฉลี่ย: 0

หย่อมความกดอากาศต่ำ 91W บริเวณเกาะกวม ก่อตัวเป็นพายุดีเปรสชั่นลูกล่าสุด

ทิศทางมาตะวันตกอย่างช้าๆ จากนั้นจะโค้งขึ้นเหนือ ไม่มีแนวโน้มมาประเทศไทย

อ่านแล้ว : 10
error: Content is protected !!