91W,  พายุทางแปซิฟิกตะวันตก

หย่อมความกดอากาศต่ำ 91W บริเวณเกาะกวม ก่อตัวเป็นพายุดีเปรสชั่น

หย่อมความกดอากาศต่ำ 91W บริเวณเกาะกวม ก่อตัวเป็นพายุดีเปรสชั่นลูกล่าสุด

ทิศทางมาตะวันตกอย่างช้าๆ จากนั้นจะโค้งขึ้นเหนือ ไม่มีแนวโน้มมาประเทศไทย

———–

Payu Asia Pacific

FB: @payuasia
IG: @i.payuasia
Twitter: @payuasia
YouTube: Payu Asia Pacific
www.payuasia.com
We watch the TS every day

อ่านแล้ว :606

เป็นกำลังใจให้เรา

error: Content is protected !!