25W/1924/90W/Nakri,  Timeline 25W/1924/90W/Nakri,  พายุทางแปซิฟิกตะวันตก

พายุไต้ฝุ่นนากรี

เมื่อเวลาประมาณ 14.00 น. วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 พายุนากรี ได้ทวีกำลังเป็นพายุไต้ฝุ่นเรียบร้อย มีความเร็วลมใกล้จุดศูนย์กลาง 65 kts หรือ 120 km/h

ความกดอากาศ 975 hPa

พิกัดศูนย์กลาง

12°30’00.0″N 116°24’00.0″E
ทะเลจีนใต้
https://goo.gl/maps/utE1orKrrzfNaJS16

พายุไต้ฝุ่นนากรี มีแนวโน้มอ่อนกำลังลงเป็นพายุโซนร้อน และเคลื่อนตัวอย่างช้าๆ ก่อนขึ้นปะทะฝั่งที่เวียดนาม

โดยรายงานเส้นทางพายุ ฉบับที่ 10 ของ JTWC ระบุว่า จะขึ้นฝั่งที่เวียดนามประมาณช่วงเช้าของวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 จากนั้นจะสลายตัวในประเทศกัมพูชา แต่ยังคงมีอิทธิพลต่อโซนจังหวัดอุบลราชธานี อำนาจเจริญ และยโสธร มีโอกาสเจอฝนตกเล็กน้อย-ปานกลาง

ทั้งนี้จังหวัดอื่นๆ ในวงกลมสีแดง ก็มีโอกาสเจอฝนเล็กน้อยด้วยเช่นกัน

เส้นทางพายุ และอิทธิพลยังคงเปลี่ยนแปลง ตามธรรมชาติของพายุ ดังนั้นจึงต้องติดตาม และอัพเดทข้อมูลจนกว่าพายุจะสลายตัวไป

———–

Payu Asia Pacific

FB: @payuasia
IG: @i.payuasia
Twitter: @payuasia
YouTube: Payu Asia Pacific
www.payuasia.com
We watch the TS every day

อ่านแล้ว :1085

เป็นกำลังใจให้เรา

error: Content is protected !!