2019,  23W/1922/98W/Matmo,  24W/1923/99W/Halong,  25W/1924/90W/Nakri,  พายุทางแปซิฟิกตะวันตก

ร่องความกดอากาศต่ำ เชื่อมต่อระหว่างพายุ

ร่องความกดอากาศต่ำ หรือร่องมรสุม ที่เชื่อมต่อระหว่างพายุไซโคลนรุนแรงบุลบุล (มัตโม) ในอ่าวเบงกอล มายังพายุโซนร้อนรุนแรงนากรี (พาดผ่านภาคใต้ของไทย) ต่อไปยังหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรง 91W และพายุไต้ฝุ่นฮาลอง นอกจากนี้จากหย่อมความกดอากาศต่ำฯ 91W ยังเชื่อมต่อไปยังหย่อมความกดอากาศต่ำทางหมู่เกาะมาแชลอีกด้วย ลักซาณะของร่องความกดอากาศต่ำนี้จะเป็นทางเดินของพายุ และมีเมฆฝนมากกว่าบริเวณอื่น

———–

Payu Asia Pacific

FB: @payuasia
IG: @i.payuasia
Twitter: @payuasia
YouTube: Payu Asia Pacific
www.payuasia.com
We watch the TS every day

อ่านแล้ว :1448

เป็นกำลังใจให้เรา

error: Content is protected !!