25W/1924/90W/Nakri,  พายุทางแปซิฟิกตะวันตก

เตรียมพัฒนา อัพเกรดเป็น #พายุไต้ฝุ่น ภายใน 24 ชั่วโมงนี้

นากรี เตรียมพัฒนา อัพเกรดเป็น #พายุไต้ฝุ่น ภายใน 24 ชั่วโมงนี้

แนวโน้มที่จะทวีกำลัง เป็นไต้ฝุ่นในทะเลจีนใต้ และมีผลกระทบต่อประเทศไทยมากขึ้น

เส้นทางพายุ ฉบับที่ 8 ของ JTWC ระบุว่ามีโอกาสเข้ามาสลายตัวที่จังหวัดอุบลราชธานี

———–

Payu Asia Pacific

FB: @payuasia
IG: @i.payuasia
Twitter: @payuasia
YouTube: Payu Asia Pacific
www.payuasia.com
We watch the TS every day

อ่านแล้ว :592

เป็นกำลังใจให้เรา

error: Content is protected !!