25W/1924/90W/Nakri,  พายุทางแปซิฟิกตะวันตก

พายุโซนร้อนนากรี จะขึ้นฝั่งบริเวณเมืองกวีนอน ประเทศเวียดนาม ในช่วงวันที่ 11

พายุโซนร้อนนากรี จะขึ้นฝั่งบริเวณเมืองกวีนอน ประเทศเวียดนาม ในช่วงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 จากนั้นจะเข้ามาสลายในประเทศกัมพูชา ผลกระทบกับประเทศไทย คือ มีฝนตกเล็กน้อย-ปานกลาง ในโซนถาคอีสาน และภาคตะวันออก (ในวงสีแดง) ช่วงวันที่ 11-13 พฤศจิกายนนี้ โดยจังหวัดที่จะมีฝนตกมากที่สุด คือ อุบลราชธานี

อย่างไรก็ตาม เป็นเพียงฝนจากอิทธิพลพายุ ไม่ต้องหวังปริมาณน้ำฝนมากมายครับ

เพราะพายุจะขึ้นฝั่งที่เวียดนาม และอ่อนกำลังลงอย่างรวดเร็ว และตอนนี้ไม่ใช่ฤดูฝนของประเทศไทยตอนบนแล้ว

ส่วนภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้น และคลื่นลมแรงขึ้น

โดยรวม ไม่มีอะไรน่ากังวล

สถานะในตอนนี้
พิกัดปัจจุบัน
13°36’00.0″N 116°18’00.0″E
ทะเลฟิลิปปินส์ตะวันตก
https://goo.gl/maps/YBBnyFtwCn6UipSd9

ความเร็วลมใกล้จุดศูนย์กลาง
40 kts หรือ 74 km/h

ความเร็วลมกระโชก
69 kts หรือ 111 km/h

ความกดอากาศ 994 hPa

———–

Payu Asia Pacific

FB: @payuasia
IG: @i.payuasia
Twitter: @payuasia
YouTube: Payu Asia Pacific
www.payuasia.com
We watch the TS every day

อ่านแล้ว :1022

เป็นกำลังใจให้เรา

error: Content is protected !!