24W/1923/99W/Halong,  Timeline 24W/1923/99W/Halong,  พายุทางแปซิฟิกตะวันตก

ซุปเปอร์ไต้ฝุ่นฮาลอง

STY HALONG(24W)
เมื่อเวลา 13:00 ของวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 ฮาลองได้กลายเป็นซุปเปอร์ไต้ฝุ่น

พิกัดศูนย์กลาง 19.6°N 151.3°E
ความเร็วลมใกล้จุดศูนย์กลาง 130 kt ( 240km/h)
ความเร็วลมกระโชก 160 kt ( 300km/h)

ความกดอากาศ 923 mb

———–

Payu Asia Pacific

FB: @payuasia
IG: @i.payuasia
Twitter: @payuasia
YouTube: Payu Asia Pacific
www.payuasia.com
We watch the TS every day

อ่านแล้ว :514

เป็นกำลังใจให้เรา

error: Content is protected !!