24W/1923/99W/Halong,  Timeline 24W/1923/99W/Halong,  พายุทางแปซิฟิกตะวันตก

พายุไต้ฝุ่นฮาลอง

แตะดาวให้คะแนน
ทั้งหมด: 0 เฉลี่ย: 0

“ฮาลอง” ได้พัฒนาเป็นพายุไต้ฝุ่น มีความเร็วลมใกล้จุดศูนย์กลาง 120 km/h

#ไม่มีผลใดๆกับประเทศไทย เพราะฮาลองมีทิศทางขึ้นไปทางตะวันออกเฉียงเหนือในมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตก จากนั้นจะสลายตัวในทะเลประมาณวันที่ 8-9 พฤศจิกายนนี้ ไม่ขึ้นฝั่งประเทศใด

พิกัดศูนย์กลางอยู่ที่

17°00’00.0″N 153°36’00.0″E
https://goo.gl/maps/ZWNAprAUy6PYTtMi8

อ่านแล้ว :496

เป็นกำลังใจให้เรา

error: Content is protected !!