24W/1923/99W/Halong,  Timeline 24W/1923/99W/Halong,  พายุทางแปซิฟิกตะวันตก

จาก 99W เป็นพายุลูกที่ 24W

เมื่อเวลาประมาณ 22.00 น. ของวันที่ 2 พฤศจิกายน 2562 ทาง JTWC ได้ให้รหัสโค้ดเนมกับพายุดีเปรสชั่น (TD) ที่ก่อตัวจากหย่อมความกดอากาศต่ำ 99W บริเวณหมู่เกาะมาแชล-เกาะกวมว่า 24W หมายถึง เป็นพายุลูกที่ 24 ในแองมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตก (ตัวย่อ W) และกำลังทวีกำลังเป็นพายุโซนร้อนในอีก 36 ชั่วโมงนี้ ทิศทางมุ่งหน้าขึ้นเหนือ-ตะวันตกเฉียงเหนือ ไม่มีแนวโน้มขึ้นฝั่งประเทศใด และไม่มีผลกระทบใดเลยกับประเทศไทย

———–

Payu Asia Pacific

FB: @payuasia
IG: @i.payuasia
Twitter: @payuasia
YouTube: Payu Asia Pacific
www.payuasia.com
We watch the TS every day

อ่านแล้ว :614

เป็นกำลังใจให้เรา

error: Content is protected !!