24W/1923/99W/Halong,  Timeline 24W/1923/99W/Halong,  พายุทางแปซิฟิกตะวันตก

หย่อมฯ 99W ก่อตัวเป็นพายุดีเปรสชั่น

16:00 น. หย่อมความกดอากาศต่ำ 99W ก่อตัวเป็นพายุดีเปรสชั่นแล้ววันนี้ กำลังทวีความรุนแรงเป็นพายุโซนร้อนในอีก 36 ชั่วโมงนี้ ทิศทางโค้งขึ้นไปทางทิศหนือแล้วเลี้ยวไปตะวันออก เข้าหาแนวฟร้อนท์ บริเวณทิศตะวันออกของญี่ปุ่น ไม่ขึ้นฝั่งประเทศใด ไม่มีผลใดๆ กับประเทศไทย

———–

Payu Asia Pacific

FB: @payuasia
IG: @i.payuasia
Twitter: @payuasia
YouTube: Payu Asia Pacific
www.payuasia.com
We watch the TS every day

อ่านแล้ว :705

เป็นกำลังใจให้เรา

error: Content is protected !!