2019,  25W/1924/90W/Nakri,  พายุทางแปซิฟิกตะวันตก

หย่อมความกดอากาศต่ำ สถานะ เฝ้าระวัง

แตะดาวให้คะแนน
ทั้งหมด: 0 เฉลี่ย: 0

หย่อมความกดอากาศต่ำ ที่กำลังข้ามฟิลิปปินส์มาพัฒนาในบริเวณทะเลจีนใต้
สถานะ เฝ้าระวัง และติดตามการก่อตัว

อ่านแล้ว :431

เป็นกำลังใจให้เรา

error: Content is protected !!