23W/1922/98W/Matmo,  พายุทางแปซิฟิกตะวันตก

รวมภาพพายุโซนร้อนมัตโมขึ้นฝั่งที่ประเทศเวียดนาม

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2562 เวลาประมาณ 01.00 น. พายุโซนร้อนรุนแรงมัตโม ได้ขึ้นปะทะฝั่งที่ประเทศเวียดนาม ด้วยความเร็วลมใกล้จุดศูนย์กลาง 50 น็อต หรือ 93 km/h

ความเร็วลมกระโชก 70 น็อต หรือ 130 km/h

นอกจากมีลมแรงแล้ว ยังมีกลุ่มเมฆฝนกลุ่มใหญ่ รอบๆ ศูนย์กลาง ซึ่งสามารถสร้างฝนตกหนักถึงหนักมากในเส้นทางที่จะเคลื่อนตัวผ่านครับ

เราจึงประมวลภาพมาให้ชมครับ

ส่วนเรื่องผลกระทบกับประเทศไทย
จิ้มอ่านที่ลิงค์นี้

พายุโซนร้อนมัตโม ขึ้นฝั่งที่เวียดนามแล้ว


———–

Payu Asia Pacific

FB: @payuasia
IG: @i.payuasia
Twitter: @payuasia
YouTube: Payu Asia Pacific
www.payuasia.com
We watch the TS every day

อ่านแล้ว :497

เป็นกำลังใจให้เรา

error: Content is protected !!