น้ำ

1 พฤศจิกายน 2562 เข้าสู่ฤดูแล้งของปี 2562/63

1 พฤศจิกายน 2562 เข้าสู่ฤดูแล้งของปี 2562/63
เขตพื้นที่ให้บริการของการประปาส่วนภูมิภาค
#เสี่ยงขาดแคลนน้ำ อุปโภค-บริโภค เตรียมตัวรับมือภัยแล้ง
#ภาคเหนือ 7 จังหวัด 19 อำเภอ ได้แก่ เชียงใหม่ ลำปาง พะเยา เชียงราย นครสวรรค์ พิจิตร เพชรบูรณ์
#ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 10 จังหวัด 32 อำเภอ ได้แก่ นครราชสีมา ร้อยเอ็ด มหาสารคาม ชัยภูมิ ขอนแก่น อุดรธานี หนองบัวลำภู เลย สกลนคร บุรีรัมย์
#ภาคตะวันออก 1 จังหวัด คือ ชลบุรี
#ภาคใต้ 4 จังหวัด 4 อำเภอ ได้แก่ พังงา ภูเก็ต นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี
ที่ไฮไลท์ในแผนที่ คือ จังหวัดในเขตพื้นที่ให้บริการของการประปาส่วนภูมิภาค ที่มีความเสี่ยงขาดแคลนน้ำครับ ซึ่งการประปาส่วนภูมิภาคได้เตรียมมาตรการรับมือแล้ว และก็ยังมีความเสี่ยงขาดแคลนน้ำอยู่ดีครับ
แต่….
ยังมีพื้นที่ #นอกเขตบริการ ซึ่งอาจประสบปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค 38 จังหวัด แบ่งเป็น ภาคเหนือ 16 จังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 7 จังหวัด กลาง 10 จังหวัด ภาคตะวันออก 3 จังหวัด และภาคตะวันตก 2 จังหวัด!!
ทั้งนี้ยังมีพื้นที่ขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตร ทั้งในเขตชลประทานและนอกเขตชลประทานอีกด้วย
เรื่องแล้งเพจนี้เตือนมาตั้งแต่กลางปี จนปลายปีนี้หน่วยงานราชการก็ออกมาเตือน และกำลังเตรียมรับมือกันครับ
ตอนนี้ไม่ต้องหวัง และรอพึ่งฝนแล้วนะ ประหยัดน้ำ วางแผนการใช้น้ำให้ดี
ข้อมูล ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2562
cr. สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

———–

Payu Asia Pacific

FB: @payuasia
IG: @i.payuasia
Twitter: @payuasia
YouTube: Payu Asia Pacific
www.payuasia.com
We watch the TS every day

อ่านแล้ว :559

เป็นกำลังใจให้เรา

error: Content is protected !!