English  ���

เส้นทางพายุโซนร้อนมัตโม

  30 ตุลาคม 2019 5:04

แตะดาวให้คะแนน
ทั้งหมด: 0 เฉลี่ย: 0
เส้นทางพายุโซนร้อนมัตโม มาแล้ว
เป็นเส้นทางพายุจากสำนักอุตุฯ ที่เชื่อถือได้
 
ชื่อพายุสากลคือ “มัตโม”
รหัสเรียกของ JTWC คือ 23W
รหัสเรียกของ JMA คือ 1922
 
ส่วนใหญ่มองว่ามีแนวโน้มเข้าสลายตัวในกัมพูชา ในวันที่ 31 ต.ค. 62 ไม่มีสำนักใดระบุว่าเข้าสลายตัวในประเทศไทย
 
แต่ทั้งนี้ ไทยจะได้รับผลกระทบคือหย่อมความกดอากาศต่ำจากการสลายตัวของพายุ ลอยเข้าสู่ประเทศไทย จังหวัดต่อไปนี้ในไทย ให้เตรียมพร้อมรับฝนตกหนักในวันที่ 31 ต.ค. 62 – 2 พ.ย. 62 ครับ
 
“อุบลราชธานี, ศรีสะเกษ, สุรินทร์, บุรีรัมย์, นครราชสีมา, สระแก้ว, ปราจีนบุรี, ฉะเชิงเทรา, ชลบุรี, ระยอง, จันทบุรี และตราด”      
error: Content is protected !!