23W/1922/98W/Matmo,  พายุทางแปซิฟิกตะวันตก

ประเมินระยะห่างระหว่างพายุดีเปรสชั่น (98W) กับประเทศไทย

พิกัดศูนย์กลางอยู่ที่
11°00’00.0″N 118°00’00.0″E
https://goo.gl/maps/i2pEZTngZbfzdvvZA
ห่างจากประเทศไทย(อรัญประเทศ) ประมาณ 1,700 กิโลเมตร
เคลื่อนตัวออกไปทางทิศตะวันตกของประเทศฟิลิปปินส์อย่างช้าๆ มีทิศทางมุ่งหน้าเข้าสู่ประเทศเวียดนามตอนใต้ เมื่อปะทะฝั่งเวียดนามจะอ่อนกำลัง และมีแนวโน้มสลายตัวในกัมพูชา จากนั้นจะเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำ มีโอกาสลอยเข้าสู่ประเทศไทย (ภาคตะวันออก) ประมาณช่วงวันที่ 2-3 พฤศจิกายนนี้ ทั้งนี้ให้รอเส้นทางพายุจากหน่วยงานที่เชื่อถือได้ทั้งจาก JMA, JTWC, PAGASA และ TMD อีกครั้ง

———–

Payu Asia Pacific

FB: @payuasia
IG: @i.payuasia
Twitter: @payuasia
YouTube: Payu Asia Pacific
www.payuasia.com
We watch the TS every day

อ่านแล้ว :513

เป็นกำลังใจให้เรา

error: Content is protected !!