23W/1922/98W/Matmo,  พายุทางแปซิฟิกตะวันตก

ประกาศจากกรมอุตุฯฉบับที่ 2 (98W)

ประกาศจากกรมอุตุฯฉบับที่ 2
หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงปกคลุมบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลาง (ปัจจุบันเป็นพายุดีเปรสชั่นแล้ว แต่อุตุฯ ไทยยังมองและระบุว่าเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำ) กำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตก
คาดว่าจะเคลื่อนขึ้นชายฝั่งทางตอนใต้ของประเทศเวียดนามในช่วงวันที่ 30 ต.ค. 2562 และจะเคลื่อนเข้าสู่ประเทศกัมพูชาในระยะต่อไป

———–

Payu Asia Pacific

FB: @payuasia
IG: @i.payuasia
Twitter: @payuasia
YouTube: Payu Asia Pacific
www.payuasia.com
We watch the TS every day

อ่านแล้ว :496

เป็นกำลังใจให้เรา

error: Content is protected !!